THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.vietanh.vn
Địa chỉ tên miền: vietanh.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN THỊ ĐẮT
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Việt Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303545274
Trụ sở Doanh nghiệp: 11 Nguyễn Ngọc Phương, P.19, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862814410

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm