THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Gia Đình Hải Sản
Địa chỉ tên miền: giadinhhaisan.com
Người chịu trách nhiệm: Tưởng Văn Thăng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH UNISEA
MST/ĐKKD/QĐTL: 0103066066
Trụ sở Doanh nghiệp: Đội 5 - Hữu Hòa - Thanh Trì
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0436887043

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm