THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: phukienipadx.com
Địa chỉ tên miền: phukienipadx.com
Người chịu trách nhiệm: Liêu Mạnh Đạt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Liêu Mạnh Đạt
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311848353
Trụ sở Doanh nghiệp: 174/47 Thái Phiên, P.8, Q.11, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903712070

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm