THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty CP Phân Phối Việt Nam
Địa chỉ tên miền: Dogiadung.Net.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Xuân Phương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Phân Phối Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0104284275
Trụ sở Doanh nghiệp: số 3/3 đường Phan Trọng Tuệ, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh trì, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0436472642

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm