THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Quà Tặng Người Yêu
Địa chỉ tên miền: quatangnguoiyeu.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Ngô Hoàng Nguyễn
MST cá nhân: 8061314720
Địa chỉ: Gia Đức, Ân Đức, Hoài Ân
Tỉnh/Thành phố: Bình Định
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0916763279

Thông tin đánh giá tín nhiệm