THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Chung Kỳ Khang
Địa chỉ tên miền: muasamhot.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Chung Kỳ Khang
MST cá nhân: 0311465671
Địa chỉ: 714/17 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908732158

Thông tin đánh giá tín nhiệm