THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: myphamxachtayhcm.com
Địa chỉ tên miền: myphamxachtayhcm.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Huỳnh Thanh Tâm
MST cá nhân: 8086387537
Địa chỉ: 242/37 Bùi Viện, quận 1
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0904370742

Thông tin đánh giá tín nhiệm