THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: zizastore
Địa chỉ tên miền: zizastore.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Lê Vân
MST cá nhân: 0309039997
Địa chỉ: 94/24 Hòa Bình Phường 5 Quận 11
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0932707960

Thông tin đánh giá tín nhiệm