THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.zingship.vn
Địa chỉ tên miền: zingship.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Trần Thái Dương
MST cá nhân: 3501820739
Địa chỉ: 14/703 đường Trường Chinh, TP nam định
Tỉnh/Thành phố: Nam Đinh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0914264208

Thông tin đánh giá tín nhiệm