LIÊN HỆ

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương

25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04 222 05 512 
Fax: 04 222 05 397
Email: qltmdt@moit.gov.vn


Văn phòng đại diện tại TP. HCM: 08 39152880