THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: BỎ SỈ QUẦN ÁO
Địa chỉ tên miền: bosiquanao.net
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Trần Yến Ngọc
MST cá nhân: 8403135300
Địa chỉ: 68 Đường C12, Phường 13, Quận Tân Bình
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0914615408

Thông tin đánh giá tín nhiệm