THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: chefsnhapkhau.com
Địa chỉ tên miền: chefsnhapkhau.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Phan Thị Thùy
MST cá nhân: 0106032040
Địa chỉ: Xóm 4 Tổ
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0975742889

Thông tin đánh giá tín nhiệm