THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: bindo.vn
Địa chỉ tên miền: bindo.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Duy Trường
MST cá nhân: 8058222621
Địa chỉ: 79/20/17 Phạm Viết Chánh, Phường 19,Quân Bình Thạnh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01267730312

Thông tin đánh giá tín nhiệm