THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Web Manticano
Địa chỉ tên miền: manticano.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Khá
MST cá nhân: 8036957541
Địa chỉ: Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0936392898

Thông tin đánh giá tín nhiệm