THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://thietkechuyennghiep.org/
Địa chỉ tên miền: thietkechuyennghiep.org
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Đăng Tùng
MST cá nhân: 8092072119
Địa chỉ: Quảng Thành, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa
Tỉnh/Thành phố: Thanh Hóa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0971122586

Thông tin đánh giá tín nhiệm