THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Sỉ Giá Sốc
Địa chỉ tên miền: sigiasoc.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Trần Thị Niêm
MST cá nhân: 3702584136
Địa chỉ: 65 DL14, PHƯỜNG THỚI HÒA,BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0932031034

Thông tin đánh giá tín nhiệm