Danh sách website vi phạm

STTTên miềnNội dung vi phạm
1 bong99.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
2 giaibocongthuong2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
3 hosofb42018.com Lừa đảo người tiêu dùng
4 thuoctrangduong.com - Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
5 ad.8live.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
6 sinhly18.com - Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
7 512jbb.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
8 phukienxiga29.com
9 Appsukienthuong.com Lừa đảo người tiêu dùng
10 traoquatrian2018.com
11 QuaNamMoi2018.com
12 xuantrian2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
13 bancatien.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
14 nobitin.com - Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
15 tkaaudio.com
16 fbtranggiainhat.com Lừa đảo người tiêu dùng
17 gianphoithongminhhoaphat.vn Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương"
18 hacklike.vn Vi phạm pháp luật
19 Hososukien2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
20 namshop.net Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ