Danh sách website vi phạm

STTTên miềnNội dung vi phạm
1 giainhat247.com
2 trianvang247vn.com
3 phanthuong179.com
4 quatraotay83.com
5 tuanlevang777.com
6 nhanqua555.com
7 idtraoqua39.com
8 GiaiThuong179.com
9 Hopqua852.com
10 quavang365.com
11 tangquakh79.com
12 sendmoneywu.com
13 shophso.tk
14 topnhangiai.com Vi phạm các quy định của pháp luật
15 applewat.com Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
16 baocaosu249.com Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
17 chuyengiagayme.com
18 dichvubangcapaz.com Vi phạm các quy định của pháp luật
19 traoquatang35.com
20 tamo.vn