THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin website
Tên website: http://vicare.vn
Địa chỉ tên miền: vicare.vn
Loại website: Sàn giao dịch TMĐT
Người chịu trách nhiệm: Phạm Anh Đức
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần VICARE
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313566851
Trụ sở Doanh nghiệp: 4F, 70 đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0473006008

Thông tin đánh giá tín nhiệm